STEFAN JONSSON - JÖNKÖPING COUNTY’S NOMINATED FOR THE GOLDEN CLUB 2022

2022-10-25
Jacob Stefan Event

STEFAN JONSSON - JÖNKÖPING LÄNS NOMINERADE TILL GULDKLUBBAN 2022

Axjo's styrelseordförande Stefan Jonsson är StyrelseAkademien Jönköpings Läns nominerade representant till Guldklubban 2022. Guldklubban har delats ut sedan 2005, och ”är en utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap, instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien. Syftet är att tydliggöra och öka medvetenheten om denna viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den utövas i praktisk handling." Den 1 december 2022 sker den nationella utdelningen av Guldklubban i Stockholm.

Ett utdrag från motiveringen: ”Stefan har bidragit till stora förändringar i bolagets struktur och arbetssätt och besitter god kompetens och förmåga att genomlysa, stötta, hjälpa och framhäva bolaget på marknaden och inför partners.”

Vi säger stort grattis till Stefan och önskar honom lycka till i Stockholm!

Läs hela motiveringen och Jacob Nilssons beskrivning av Stefan här: 26 oktober - Guldklubban, Frukostträff, SEB, Jönköping (styrelseakademien.se)

Läs mer om Guldklubban här: Guldklubban | Utmärkelsen för förtjänstfullt ordförandeskap

/

Axjo's chairman of the board, Stefan Jonsson, is StyrelseAkademien Jönköpings Län's nominated representative for the Golden Club 2022. The Golden Club has been awarded since 2005, and "is an award for meritorious chairmanship, instituted by Deloitte and the StyrelseAkademien. The aim is to clarify and increase awareness of this important role by highlighting good examples of how it is exercised in practical action." The national awarding of the Golden Club will take place in Stockholm, on December 1st, 2022.

An excerpt from the motivation: "Stefan has contributed to major changes in the company's structure and working methods and possesses good competence and the ability to reflect, support, help and highlight the company on the market and in front of partners."

We congratulate Stefan and wish him the best of luck in Stockholm!

#axjogroup #guldklubban2022 #greenology